Pokaz walki w Ogrodzie?cu
12 wrze?nia 2015 roku go?cili?my w Ogrodzie?cu na pokazie walki. Projekt realizowany przez ...
Trening zbiorczy na Grodzisku Zawodzie
27 wrze?nia 2014 r. w Kaliskim Grodzie Piast?w na Zawodziu go?ci?a dru?yna wojownik?w ...
Noc Kupa?y w Nowym Tomy?lu
24 czerwca 2014 r. uczestniczyli?my w Nocy Kupa?y w Nowym Tomy?lu. ...
Odyseja Historyczna w Kutnie
W dniach 18-20 lipca 2014 r. go?cili?my w Kutnie na pi?tek ods?onie odysei ...
VI Raciborski Festiwal ?redniowieczny
W dniach 30-31 sierpnia 2014 r. go?cili?my w Raciborzu na VI Festiwalu ?redniowiecznym. ...
XX Festiwalu S?owian i Wiking?w
W dniach od 1 do 3 sierpnia 2014 roku na wyspie Wolin odby?? ...
IV Zjazdu Woj?w: Noc Kruka
Dru?yna Woj?w Kolovrat wraz z Bractwem Wojownik?w Kruki ma zaszczyt zaprezentowa? IV Zjazd ...
XIX Jarmark Archeologiczny - Kalisz
W dniu 21 czerwca 2014 roku w Kaliskim Grodzie Piast?w na Zawodziu odby?? ...
Magia Nocy ??wi??toja??skiej - Chru??ciele
Magia Nocy ?wi?toja?skiej to widowisko kt?re w dniu 21 czerwca 2014 roku zrealizowali?my ...
Noc ??wi??toja??ska - Krotoszyn
W nocy z 21 na 21 czerwca 2014 roku Dru?yna Kolovrat zaprezentowa??a w ...
Weekend Celtycko-Irlandzki
W dniach od 14 do 15 lipca 2012 roku odby?? si?? Weekend Celtycko-Irlandzki ...
Maj?wka historyczna na grodzisku Zawodzie - Kalisz
W dniach od 1 do 4 maja 2014 mo?na by??o nas spotka? w ...
IX Atak Morawian na Wi?lan
W dniach od 16 do 18 maja 2014 roku odby?? si?? IX Atak ...
XIV Jarmark Archeologiczny na Zawodziu - Kalisz
W dniach od 11 do 12 czerwca 2011 roku odby?? si?? XIV Jarmark ...
XI Najazd Barbarzy?c?w Ogrodzieniec: Wikingowie Zdobywcy ?wiata
W dniach od 24 do 25 maja 2014 roku na zamku w Ogrodzie?cu ...
Dziady na Zawodziu - 2013
W dniu 2 listopada 2013 roku spotkali?my si?? na Grodzisku Zawodzie aby wspomina?? ...
II Spotkania z Histori? i Archeologi? - Wdzydze Kiszewskie
W dniach od 24 do 25 sierpnia 2013 roku w pi?knej kaszubskiej miejscowo?ci ...
Dni Sieradza 2013 - S??owia??ski Mit o Stworzeniu ?wiata
W dniu 9 czerwca 2013 roku podczas Dni Sieradza dru?yna woj?w Kolovrat mia??a ...
XIX Festiwal S?owian i Wiking?w: Harald Sinoz??by - za?o?yciel Jomsborga
W dniach od 26 do 28 lipca 2013 roku na wyspie Wolin odby?? ...
V ??dzka Wioska Historyczna
W dniach od 3 do 4 sierpnia 2013 w ??dzkiej Manufakturze odby??a si?? ...
??lub Nila i Gosi
15 czerwca 2013 to szczeg?lna data dla Nila i Gosi. W tym szczeg?lnym ...
5 lat Stowarzyszenia Kolovrat
W dniach 28-30 czerwca 2013 r. w Kaliskim Grodzie Piast?w na Zawodziu odby?y? ...
1 maja 2013 - Maj?wka na grodzisku Zawodzie - Kalisz
Tradycj?? jest, ?e maj?wk?? sp?dzamy w naszym rodzimym grodzie Piast?w na Zawodziu. Nie ...
3-5 maja 2013 - Manewry Wojownik?w z dru?yn?? Kruki - Dobrosz?w Ma??y
Korzystaj??c z zaproszenia zaprzyja?nionej dru?yny Kruk?w mieli?my przyjemno??? uczestniczy?? w Manewrach Wojownik?w. Impreza ...
X Najazd Barbarzy?c?w Wici wojenne - Ogrodzieniec
W dniach 18-20 maja 2013 kaliska dru?yna woj?w Kolovrat, grup? 20 os?b wzi??a ...
XVIII Festiwal Słowian i Wikingów: Świętosława zwana Storradą, Matka królów - 2012
W dniach 3-5 sierpnia 2012 roku drużyna Kolovrat pokonała ponad 400 km drogi, ...
VI Europejskie ?wi?to Bursztynu - Wielu?
W dniach 10-12 sierpnia 2012 r. Stowarzyszeniu Kolovrat bra?o udzia? w kolejnej, ciekawej ...
Odyseja Historyczna Rozdzia? III - Kutno
Dru?yna Woj?w Kolovrat mia?a przyjemno?? uczestniczy? w "Zlocie Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna ...
Midgard - T?umienie buntu w Bia?ogrodzie
Dnia 13 pa?dziernika 2012 mieli?my okazj? go?ci? w osadzie warownej Bia?ogr?d podczas zmaga? ...
IV Raciborski Festiwal Średniowieczny: Mroczne Wieki 2012
W dniach 1-2 września 2012 mieliśmy przyjemność gościć na IV Raciborskim festiwalu średniowiecznym ...
Midgard - Atak na ziemie sojuszu Grodu Horodna
W dniu 21 kwietnia 2012 r. w ramach projektu Midgard odbył się atak ...
IX Najazd Barbarzyńców: Wielka Bitwa Narodów
Wielka Bitwa Narodów czyli IX Najazd Barbarzyńców na zamek w Ogrodzieńcu odbył się ...
Maj?wka Kaliska - Kaliski Gr?d Piast?w 2012
W dniach 1-2 maja 2012 r. w Kaliskim Grodzie Piast?w na Zawodziu mia?a ...
III Zjazd Woj?w Wczesno?redniowiecznych: D?wi?ki Wojny
Stowarzyszenie Kolovrat prezentuje Pa?stwu festiwal III Zjazd Woj?w Wczesno?redniowiecznych: D?wi?ki Wojny, kt?ry odby? ...
XVII Festiwal Słowian i Wikingów Wolin 2011
W dniach 5-7 sierpnia 2011 odbył się na wyspie Wolin XVII Festiwal Słowian ...
Koronacja Królewska oraz V Turniej Łuczniczy o Złoty Trzos Gniezno 2011
W dniach 30-31 lipca 2011 r. na Placu św. Wojciecha mieszkańcy Gniezna i ...
Pokaz walk w miejscowo?ci Staw
W dniu 5 czerwca 2011 r. mieli?my przyjemno?? przygotowa? pokaz walk oraz ?ucznictwa ...
II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: Bitwa o Zawodzie
Stowarzyszenie Kolovrat z prawdziwie nieskrywaną radością prezentuje Państwu festiwal „II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: ...
Dziady - rekonstrukcja obrz?du
Dnia 1 listopada 2010 na terenie Kaliskiego Grodu Piast?w na Zawodziu spotkali?my si? ...
Jubileusz Kalisia 18,5 - Wyprawa Po Bursztyn 2010
W dniach 12-13 czerwca 2010 r. Parku Miejski w Kaliszu zamienił się w ...
Żagańska Noc Kupały - 2010
Noc Kupały, zwana też Kupalnocką lub Nocą Świętojańską czy też potocznie Sobótką to ...
VII Najazd Barbarzyńców Spotkanie Władców
Impreza historyczna „Najazd Barbarzyñców na Zamek w Ogrodzieńcu” odbyła się w dniach 22-23 ...
900 Lat Obrony Głogowa
W 1109 r. król niemiecki (od 1111 r.- cesarz) Henryk V ogłosił wyprawę ...
XV Festiwal Słowian i Wikingów 2009
31 lipca na wyspie Wolin rozpoczął się trzydniowy Festiwal Słowian i Wikingów. Jest ...
Althing - IX Festiwal Wczesnośredniowieczny - Braniewo 2009
Althing (Wielkie Zgromadzenie) jest imprezą organizowaną corocznie (od 2001 roku) przez drużynę Nidhogg. ...
Noc Kupały Na Grodzisku Zawodzie 2009
Przedstawiamy Noc Kupały która miała miejsce na Kaliskim Grodzisku Zawodzie w dniu 20 ...
VI Najazd Barbarzyńców na Zamek w Ogrodzieńcu 2009
Najazd Barbarzyńców na Zamek w Ogrodzieńcu jest jedna z najciekawszych i największych imprez ...
XIV Festiwal Słowian i Wikingów 2008
Pierwszego sierpnia rozpoczął się trzydniowy XV Festiwal Słowian i Wikingów. Jest to jedna ...
Ksi???ce miodobranie i Zjazd Woj?w Wczesnosredniowiecznych
Pomys? zorganizowania zjazdu woj?w narodzi? si? ju? na pocz?tku istnienia stowarzyszenia Kolovrat. Pierwsza ...