2014-06-16 19:18:26
Dziady na Zawodziu - 2013
W dniu 2 listopada 2013 roku spotkali?my si?? na Grodzisku Zawodzie aby wspomina?? naszych przodk?w, kt?rych nie ma ju? w?r?d nas, a kt?rzy zostawili nam sw? spu?cizn? i dzi?ki kt?rym nasze korzenie s?? wci?? ?ywe. Nasi praojcowie i dziady.
Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013Dziady na Zawodziu - 2013
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.