2013-05-21 09:35:13
X Najazd Barbarzy?c?w Wici wojenne - Ogrodzieniec
W dniach 18-20 maja 2013 kaliska dru?yna woj?w Kolovrat, grup? 20 os?b wzi??a udzia? w IX Naje?dzie Barbarzy?c?w na Zamek w Ogrodzie?cu. Jak co roku uczestniczyli?my w licznie odbywaj?cych si? tam turniejach i inscenizacjach.

Toczy?y si? tam bitwy i turniej indywidualny, w kt?rym nasz dru?ynnik Krzysztof Walczak zaj?? 1. miejsce i tym samym utrzyma? tytu? jednego z najlepszych wojownik?w. W turnieju dru?ynowym (5 os?b) nasza dru?yna w sk?adzie Krzysztof Walczak, Grzegorz Janicki, Tomasz Molski, Konrad Pojma?ski, Micha? Pychowski zaj??a drugie miejsce, ust?puj?c tylko dru?ynie NORDELAG.

Na zje?dzie, opr?cz dru?yn z Polski pojawi?y si? tak?e reprezentacje innych kraj?w (m.in. W?gier, Litwy, Czech i Szwecji). Najazd Barbarzy?c?w jest drug? co do wielko?ci (po najwi?kszym w Europie Festiwalu S?owian i Wiking?w na Wolinie, gdzie tak?e regularnie go?cimy) imprez? dla rekonstruktor?w wczesnego ?redniowiecza w Polsce.
X Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenneX Najazd Barbarzyńców: Wici wojenne
~Gola
2013-06-11 17:04:23

X Najazd na Szweda ;)
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.