2012-11-02 13:10:37
Odyseja Historyczna Rozdzia? III - Kutno
Dru?yna Woj?w Kolovrat mia?a przyjemno?? uczestniczy? w "Zlocie Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Rozdzia? III", kt?ry odby? si? w dniach 20-22 lipca 2012 r. w miejscowo?ci Leszczynek pod Kutnem.
Kutno to niewielkie miasto po?o?one na skrzy?owaniu dr?g, kt?rymi w?drowa?y armie polskie, napoleo?skie, rosyjskie i niemieckie. Rekonstruktor?w i turyst?w powita?a pi?kna pogoda i mn?stwo zapewnionych przez organizator?w atrakcji. Mogli?my stan?? tu rami? w rami? z wojami, rycerzami, legionistami, husarzami, samurajami czy muszkieterami. Swoje liczne osi?gni?cia rekonstrukcyjne zaprezentowali tak?e m.in. ?o?nierze dw?ch wojen ?wiatowych i wsp??cze?ni ?o?nierze ameryka?scy. Poza licznymi stanowiskami grup rekonstrukcyjnych, wystawami broni, sprz?tu wojskowego i pojazd?w militarnych tury?ci mogli obejrze? tak?e przygotowane z wielkim rozmachem inscenizacje historyczne m.in. Potopu szwedzkiego, bitwy pod Kutnem (1914), walk na przedpolach Berlina (1945), Wojny bolszewickiej (1920), nocn? inscenizacj? REN 1945, oraz pokaz ?odzi podwodnej B?otniak, musztry na prze?omie wiek?w, Husarii konnej, czy walk Kendoo. Jednym z pokaz?w by? tak?e najazd Wiking?w, po??czony z prezentacj? S?owia?skiej ?odzi Bojowej ?Dobros?awa?.
Odyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - KutnoOdyseja Historyczna Rozdział III - Kutno
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.
Powiązane materiały:
Odyseja Historyczna Rozdział III - Kutno
Wideorelacja z festiwalu Odyseja Historyczna Rozdział III. Drużyna Wojów Kolovrat miała przyjemność uczestniczyć ...