All rights reserved! Wszelkie prawa zastrzeżone! Powielanie, udostępnianie, wykorzystywanie bez zgody Stowarzyszenia Kolovrat jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie internetowej kolovrat.pl zabronione pod groźbą dochodzenia roszczeń.


Regulamin korzystania z portalu kolovrat.pl

Pod terminem "użytkownik" rozumiana jest osoba odwiedzająca serwis.
Pod terminem "zarejestrowany użytkownik" rozumiany jest użytkownik posiadający login oraz hasło w serwisie które są przydzielane po dokonaniu rejestracji.
Pod terminem "administrator" rozumie się osobę która zarządza treścią serwisu. Serwis kolovrat.pl jest własnością Stowarzyszenia Kolovrat.

Każdy użytkownik korzystający z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępu do konta zarejestrowanego użytkownika przez osoby trzecie.

Stowarzyszenie Kolovrat nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników i zarejestrowanych użytkowników. Administrator zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści bez podania przyczyny.

Serwis kolovrat.pl jest zbiorem utworów własnych w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Serwis umożliwia zamieszczanie opinii wybranych utworów przez użytkowników oraz zarejestrowanych użytkowników. Wszystkie utwory oraz treści są objęte prawem autorskim. Powielanie, udostępnianie, wykorzystywanie bez zgody autora i Stowarzyszenia Kolovrat zabronione pod groźbą dochodzenia roszczeń.

Podczas rejestracji podanie adresu e-mail oraz akceptacja regulaminu są dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wymagane w procesie rejestracji. Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na ich publikację na stronie serwisu kolovrat.pl.

Serwis kolovrat.pl informuje że na komputerze Użytkownika oraz Zarejestrowanego Użytkownika umieszczane są pliki cookies. Serwis informuje iż numer IP a w razie potrzeby również inne dane niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika mogą być zapisywane i przechowywane.

Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika, bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu kierować należy adres kolovrat (at) kolovrat.pl .

Serwis kolovrat.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Z chwilą zmiany regulaminu wszystkich użytkowników, włącznie z tymi którzy dokonali rejestracji przed zmianą regulaminu obowiązuje nowy regulamin.