2012-10-28 20:43:38
Leszek Zi?bka
Archeolog oraz starszy kustosz dzia?u archeologicznego Muzeum Okr?gowego Ziemi Kaliskiej. Przyjaciel stowarzyszenia kt?remu wszyscy bardzo wiele zawdzi?czamy. Pomimo tego, ?e nigdy nie by? oficjalnym cz?onkiem stowarzyszenia towarzyszy? nam od pocz?tku naszego istnienia. Wspiera? oraz nierzadko motywowa? do pracy. Znany i ceniony archeolog. Niezwykle otwarta oraz przyjazna dusza. Pomimo niejednego siwego w?osa wci?? energiczny i m?ody duchem. Stowarzyszenie Kolovrat bardzo wiele mu zawdzi?cza oraz serdecznie dzi?kuje za wsparcie i zaanga?owanie. Stowarzyszenie w roku 2015 nada?o Leszkowi tytu? honorowego cz?onka Stowarzyszenia Kolovrat.
Knychu i Pan Leszek archeolog
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.