2012-10-28 20:03:43
Zaku
Niezwykle zaanga?owany w dzia?alno??? dru?yny wojownik oraz rzemie?lnik. Niestety przeszed? ju? na emerytur?.
ZakuZakuZaku na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie PiastówZaku na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie PiastówZaku na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie PiastówZaku na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie PiastówZaku na V ??dzkiej Wiosce Historycznej w 2013 rokuZaku podczas XI Najazdu Barbarzyńców Ogrodzieniec 2014
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.