2012-10-28 19:55:20
Grzegorz
Za?o?yciel Stowarzyszenia Kolovrat. Niezwyk?a persona, indywiduum kt?re ci??ko wytr?ci? z r?wnowagi. Zawsze opanowany i zdystansowany do rzeczywisto?ci. Oddany i zaanga?owany dla dru?yny wojownik doskonale w?adaj?cy toporem du?skim. Prawdziwy brat i przyjaciel kt?ry magnetyzuje swoj? ciep??? osobowo?ci?. Z wykszta?cenia archeolog.

Zaj?? II miejsce w turnieju indywidualnym
"VI Europejskim ?wi?cie Bursztynu w Wieluniu" - 2012 r.
Grzegorz na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie PiastówGrzegorz na V Łódzkiej Wiosce Historycznej w 2013 roku
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.