2012-10-28 19:26:45
Szczur
Za?o?yciel Stowarzyszenia Kolovrat oraz wielki wojownik. Niewielu wojownik?w mo?e si? z nim r?wna?? pod wzgl?dem umiej?tno?ci w?adania mieczem. Zwyci?zca wielu turniej?w i pojedynk?w.


Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"X Najazd Barbarzy?c?w: Wici wojenne", Ogrodzieniec 2013 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"XVIII Festiwalu S?owian i Wiking?w: ?wi?tos?awa zwana Storrad?. Matka kr?l?w", Wolin 2012 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"VII Biesiada Piastowska - Na Dworze Kr?la Przemys?a II i Kr?lowej Ryksy", Kalisz 2006 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"VIII Biesiada Piastowska - 750 lat lokacji miasta Kalisza", Kalisz 2007 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"VIII Mi?dzynarodowy Zjazd Wojownik?w S?owia?skich", Grzybowo 2007 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"Althing VI Festiwal Wczesno?redniowieczny w Braniewie", Braniewo 2006 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"II Jarmark ?redniowieczny", Gniezno 2006 r.

Zwyci?zca turnieju indywidualnego
"Noc Kupa?y Na Grodzisku Zawodzie", Kalisz 2009 r.

Zwyci?zca turnieju dru?ynowego
"Althing VI Festiwal Wczesno?redniowieczny w Braniewie", Braniewo 2006 r.

Zwyci?zca turnieju dru?ynowego
"Althing VII Festiwal Wczesno?redniowieczny w Braniewie", Braniewo 2007 r.

Zwyci?zca turnieju dru?ynowego
"U Piasta i Popiela", Kruszwica 2007 r.
SzczurSzczurSzczur na Majówce w 2013 r. w Kaliskim Gródzie Piastów
Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.